Uvodna stran | infw_place - olajšave in dohodninska lestvica za leto 2010
Prikaz novice:

5.1.2010 Infw_Place - Olajšave in dohodninska lestvica za leto 2010
Pred vnosom plače za december 2009, katera bo izplačana v letu 2010, si moramo obvezno spremeniti dohodninsko lestvico in zneske olajšav. Podatke spremenimo v programu za leto 2009. Podatke vnesemo v Seznam-Stopnje davka, morebitne olajšave za vzdrževane otroke pa tudi v Seznam-Delavci.
Če izvedemo obdelavo Prehod v novo leto pred vnosom teh podatkov, moramo te spremenjene podatke vnesti tudi v program za leto 2010.
  
Spremenjeni zneski olajšav ter dohodninska lestvica za leto 2010:
 
D O H O D N I N A    O L A J Š A V E DAVEK NA IZPLAČ.PLAČE
 do 7.528,99 = 16%    splošna  = 3.100,17   do 999.999,00 = 0%   
 do 15.057,96 = 27%   1.otrok   = 2.287,48        do           0,00 = 0%   
 do 999.999,99 = 41%   2.otroka = 4.774,26   do           0,00 = 0%   
  3.otroci  = 8.921,84   do           0,00 = 0%   
    BP < 10.055,96 = 1.047,50    
  BP  <  8.694,22 = 2.094,99    
 
 

Nazaj na novice...